Pages

Saturday, December 29, 2012

வெட்கப்படுவோம்.

இந்திய நாடே இன்று சோகத்தில் அமிழ்ந்து இருக்கிறது.

புண்ணிய பூமியாம் இப்பாரதத்தில் ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு இந்த முடிவா ??

தலை குனிவோம்.

வெட்கப்படுவோம். 
நம்மில் ஒரு பெண்ணைக் காக்க நம்மால் முடியவில்லை.

No comments:

Post a Comment

தங்கள் பின்னூட்டத்திற்கு நன்றி